[zhì ài nán xíng]  

窒碍难行

编辑 锁定 讨论
窒碍难行,汉语成语,拼音是zhì ài nán xíng,意思是阻碍太多,难以实行。出自《答人问关内侯》。
中文名
窒碍难行
拼    音
zhì ài nán xíng
注    音
ㄓㄧˋ ㄞˋ ㄣㄢˊ ㄒㄧㄥˊ
出    处
《答人问关内侯》
成语出处
清·龚自珍《答人问关内侯》:“夫支孽尽封,则国祚愈长久,愈窒碍难行,寰海不能容支孽。” [1] 
参考资料
词条标签:
语言 成语 字词