[xù yǎng]  

畜养

编辑 锁定 讨论
畜养 ,汉语词汇。
拼音:xù yǎng
基本解释:饲养(动物)
例句:小明家是开牧场的,畜养了许多牲口,有牛·猪·羊......
中文名
畜养
外文名
raise
拼    音
xù yǎng
解    释
饲养牲口;抚养

畜养词目

编辑
畜养

畜养拼音

编辑
xù yǎng

畜养基本解释

编辑
[raise;rear;keep] 饲养牲口;抚养;扶植培养;私养

畜养引证解释

编辑
1、指饲养牲口。
《韩非子·难二》:“务於畜养之理,察於土地之宜,六畜遂,五谷殖,则入多。”
汉书·枚乘传》:“种树畜养,不见其益,有时而大。”
《汉书·货殖传序》:“於是辩其土地川泽丘陵衍沃原隰之宜,教民种树畜养。”
2. 抚养;养育。
《韩诗外传》卷七:“夫为人父者,必怀慈仁之爱,以畜养其子,抚循饮食,以全其身。”
《汉书·翟义传》:“﹝皇太子﹞年在襁褓……令皇太后得加慈母恩,畜养成就,加元服,然后复子明辟。”
《法苑珠林》卷六:“乳哺畜养,犹如己子。”
3. 扶植培养。
《汉书·王嘉传》:“今诸大夫有材能者甚少,宜豫畜养可成就者,则士赴难不爱其死。”
《后汉书·董卓传》:“士卒大小相狎弥久,恋臣畜养之恩,为臣奋一旦之命。”
《资治通鉴·后周世宗显德三年》“ 晖 曰:‘人各为其主’” 元胡三省注:“皇甫晖受 唐庄宗 畜养之恩,一旦作乱, 庄宗 以之丧亡。”
4. 指收罗豢养。
《后汉书·皇甫嵩传》:“钜鹿张角自称‘大贤良师’,奉事 黄 老 道,畜养弟子,跪拜首过,符水呪说以疗病。”
王谠《唐语林·补遗二》:“ 德宗 怒曰:‘卿交通节将,畜养侠刺,位崇台鼎,更欲何求?’”一本作“ 蓄养 ”。
5. 私养。 [1] 
《元典章·礼部六·释道》:“﹝僧人﹞开张解库,饮酒茹荤,畜养妻妾,与俗无异。”

畜养例句

编辑
人教版六年级下册16课中 ‘把捕到的山羊畜养起来。。。
参考资料
词条标签:
字词